O nama

Sergio Premate, dr.med.dent., specijalist oralne kirurgije

Diplomirao je na Stomatološkom odjelu Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Po završetku fakulteta vraća se u Pulu i radi kao voditelj stomatološke djelatnosti u Medicinskom centru Pula.

1971. godine odlazi na specijalizaciju iz oralne kirurgije te radi na klinici za maksilofacijalnu kirurgiju KBC Rijeka i nakon toga na Klinici za maksilofacijalnu kirurgiju na Šalati u Zagrebu.      

Nakon specijalizacije vraća se u Pulu gdje radi u Medicinskom centru Pula na Odjelu za otorinolaringologiju. 1984. godine imenovan je ravnateljem Medicinskog centra Pula (današnje opće bolnice Pula). Dužnost ravnatelja vrši do 1989. godine kada otvara privatnu stomatološku ordinaciju.

1988. godine Zbor liječnika Hrvatske dodjeljuje mu diplomu u znak priznanja za doprinos u razvoju zdravstvene službe i unaprijeđenje struke i naučne misli u Hrvatskoj

 

 

Maja Premate, dr.med.dent.

Nakon završenog Stomatološkog fakulteta u Zagrebu zapošljava se u Općoj bolnici Pula gdje radi 12 godina.

1989. godine sa suprugom Sergiom otvara privatnu stomatološku ordinaciju u kojoj radi do danas.

Sudjeluje na brojnim kongresima i tečajevima s ciljem daljenjeg stručnog usavršavanja. Aktivno se služi talijanskim, njemačkim i engleskim jezikom.

 

 

Teo Tomić dr.med.dent., Msc. in Oral Implantology

Nakon završene gimnazije 2005. godine upisuje Studij stomatologije na Medicinskom fakultetu u Rijeci na kojem diplomira 2010. godine s temom diplomskog rada ''Izrada keramičkih ljuskica''. 2011. godine završava pripravnički staž te se zapošljava u Ordinaciji dentalne medicine Premate. Od tada se kontinuirano stručno usavršava u zemlji i inozemstvu s posebnim naglaskom na područje dentalne implantologije, protetike i endodoncije.

Stekao titulu Master of Science in Oral Implantology na Università degli Studi Guglielmo Marconi u Rimu.

2017. u Laser Clinic Iaria u Bresciji uspješno završio edukaciju za primjenu lasera u dentalnoj medicini.

 

 

Tea Premate Tomić, dr. med. dent.

Školovanje započinje u rodnom gradu Puli gdje je završava Osnovnu talijansku školu Giuseppina Martinuzzi i opću gimnaziju. 2005. g. upisuje Studij stomatologije na Medicinskom fakultetu u Rijeci na kojem 2010. godine stječe zvanje doktorice dentalne medicine.

2013. u Zagrebu educira se za uklanjanje bora filerima hijaluronske kiseline.

2014. godine, nakon završene edukacije na King's College u Londonu postaje ovlašteni zastupnik za terapiju Six Month Smiles estetskim ortodontskim aparatićima.