Protetika

Fiksna protetika

U fiksnu protetiku ubrajaju se svi protetski radovi koji se cementiraju u ustima pacijenta te se ne mogu skidati, a zadovoljavaju sve potrebne funkcijske i estetske kriterije.

Krunica je protetski nadomjestak koji se cementira na oštećeni ili estetski naprihvatljiv brušeni zub.

Metal keramička krunica ima metalnu osnovu presvučenu slojem keramike koji osigurava željeni prirodan izgled zuba. Glavna prednost ovih krunica je njihova pristupačna cijena u odnosu na potpuno keramičku krunicu.

Potpuno keramička krunica (e.max) je izvrstan izbor za estetsku rekonstrukciju prednjih zubi zbog svoje boje, translucentnosti i sposobnosti imitacije prirodnog zuba.

Mobilna protetika

Ako je zbog različitih čimbenika onemogućena izrada fiksnog protetskog rada tada radimo mobilni protetski rad, odnosno protezu.

Djelomične (parcijalne) proteze se rade kada je u ustima pacijenta ostao određeni broj njegovih zubi. Mogu biti izrađene od akrilata sa žičanom kvačicom ili mogu biti pojačane metalnim skeletom sa lijevanom kvačicom. Zbog nepovoljnog estetskog dojma koji ostavljaju metalne kvačice, u našoj ordinaciji preferiramo izradu kombiniranih radova, odnosno djelomičnih proteza koje su za preostale zube umjesto kvačicom vezane nevidljivim zglobnim vezama.

Totalna proteza se izrađuje u slučaju gubitka svih zubi, i predstavlja ekonomično rješenje za nadoknadu izgubljenih zubi i kosti alveolarnog grebena. S obzirom da totalna proteza iziskuje dulju prilagodbu na nošenje sve se više pribjegava upotrebi dentalnih implantata kao sredstva za sidrenje.